ಕಬ್ಬನ್‍ಪಾರ್ಕ್‍ನಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ..?

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 23- ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಾನ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್‍ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವಾಹನ ನಿಷೇಧಗೊಳಿಸಿದ್ದು ತಿಳಿದಿರುವ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ವಾರದ ಎಲ್ಲಾ ದಿನವೂ ವಾಹನ

Read more