ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‍ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ಬಾಕ್ಸರ್ ವಿಕಾಸ್

ರಿಯೋ ಟಿ ಜನೈರೋ, ಆ.10- ಭಾರತದ ಬಾಕ್ಸರ್ ವಿಕಾಸ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಯಾದವ್ ಅಮೆರಿಕದ ಚಾಲ್ರ್ಸ್ ಕೊನೆವೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಪ್ರಿ-ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್‍ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್‍ನಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಕ್ಕೆ

Read more