ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ಓಡಾಡಲು ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ..!

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೇ 20-ಚುನಾವಣಾ ಏಜೆಂಟರು ಮತ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಾಡುವುದು, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ ಎಣಿಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಹೊರ ಹಾಕಲಾಗುವುದು ಎಂದು ನಗರ

Read more