ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಪ್ಯಾರಾಮೋಟಾರ್

ದಾವಣಗೆರೆ ಮಾ.18- ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಮತದಾನ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಮತದಾನ ಅಮೂಲ್ಯ, ತಪ್ಪದೇ ಮತದಾನ ಮಾಡಿ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯನ್ನೊತ್ತು ಹಾರಿದ ಪ್ಯಾರಾಮೋಟಾರ್ ಆಗಸದ ತುಂಬೆಲ್ಲಾ ಹಾರಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ

Read more