ಪೈಪ್‍ಲೈನ್ ಜೋಡಿಸಿದ ವಾರ್ಡ್ ನಾಗರಿಕರು

ಬೈಲಹೊಂಗಲ,ಮಾ.13- ಸರ್ಕಾರ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಅನೇಕ ಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಹಾಗೂ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ನಿರ್¯ಕ್ಷದಿಂದ ಜನತೆ ವಂಚಿತರಾಗಿ

Read more