‘ದೇಶ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧವಾಗಬಾರದು’

ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ,ಜೂ.7– ದೇಶ ದೇಶಗಳ ನಡುವೆ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಷಯ ಸ್ನೇಹ-ಸೌಹಾರ್ದತೆಗಳ ಪ್ರವರ್ಧನ ಮಾನಕ್ಕೆ ಬುನಾದಿಯಾಗಬೇಕೆ ಹೊರತು ವಿವಾದ ಸೃಷ್ಟಿಸಬಾರದು ಎಂದು ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಮಹಾಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟೋನಿಯೊ ಗಟರೆಸ್

Read more