ಕೌಶಲ್ಯತರಬೇತಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಹಾಗೂ ವೆಬ್ ಪೋರ್ಟನ್  ಚಾಲನೆ

ಗೌರಿಬಿದನೂರು, ಮೇ 17-ನಿರುದ್ಯೋಗ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಆಳುವ ಸರಕಾರಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀಗಿಸಿ ಆರ್ಥಿಕ

Read more