ಗೆಣಸಲ್ಲಿದೆ ಬಡವರ ಆರೋಗ್ಯದ ಗೆಲುವಿನ ಗುಟ್ಟು..!

ಗೆಣಸು ಗಡ್ಡೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭಿಸುವ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ತರಕಾರಿ. ಇದನ್ನು ಆಂಗ್ಲಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೋ ಅಥವಾ ಯಾಮ್ಸ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗೆಣಸಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಮರಗೆಣಸು, ಸಿಹಿಗೆಣಸು,

Read more