ರಾಗಿ, ಬಿಳಿಜೋಳ ಖರೀದಿಸಲು ನೋಂದಣಿ ಅವಧಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ದಾವಣಗೆರೆ,ಡಿ.30- ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಿಳಿಜೋಳ /ಮಾಲ್ದಂಡಿ ಜೋಳವನ್ನು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ, ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಅಂತಿಮ ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಲು ಜ.1ರಿಂದ 15ರವರೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Read more