ಉಬರ್ ನಿಂದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸಬ್‍ಮರೀನ್ ಸೇವೆ

ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಉಬೆರ್ ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ದಿಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆದಿದೆ.ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ರೈಡ್‍ಶೇರ್ ಸಬ್‍ಮರೀನ್ ಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಸಮುದ್ರದಾಳದ ಈ

Read more