ಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್‍ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಬ್ರಿಟನ್ ಸಾಹಸಿ

ಸಾಹಸ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಸಾಹಸಿಗಳ ಸಾಧನೆಗೆ ಕೊನೆ ಎಂಬುದಿಲ್ಲ.. ಬ್ರಿಟನ್‍ನ ಹಿಮ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವೊಬ್ಬ ಅದ್ಭುತ ವೇಗದ ಸಾಹಸ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‍ನ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮಾಜಿ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್

Read more