ಇಂದು ವಿಶ್ವಜಲ ದಿನ: ನೀರು ಜೀವ ಸಂಕುಲಕ್ಕೆ ಸಂಜೀವಿನಿ, ಜೀವಜಲ ರಕ್ಷಿಸಿ-ಮನುಕುಲ ಉಳಿಸಿ

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲವೇ ಪಂಚಭೂತಗಳು. ಪಂಚಭೂತಗಳಿಲ್ಲದೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯೂ ಜೀವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆಕಾಶ, ಜಲ, ಭೂಮಿ, ಅಗ್ನಿ ಮತ್ತು ವಾಯು ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ನೀರು ಪ್ರಕೃತಿಯ

Read more

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 63 ದಶಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರೇ ಲಭಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ…!

ಕೊಚ್ಚಿ, ಮಾ.21-ಭಾರತದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಅಂದರೆ 63 ದಶಲಕ್ಷ ಮಂದಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರೇ ಲಭಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ..! ನಾಳೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುವ ವಿಶ್ವ ಜಲ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾದ

Read more