ಯುದ್ದೋನ್ಮಾದದ ನಡುವೆಯೇ 3 ಬಾರಿ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಮೋದಿ-ಜಿನ್‍ಪಿಂಗ್..!

ನವದೆಹಲಿ, ನ.2- ಇದೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಜಾಗತಿಕ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳು ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಮೂರು ಶೃಂಗಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ ಪಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದು

Read more