ಇಸ್ರೇಲ್‍ನಲ್ಲಿ 1000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆ..!

ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ ,ಸೆ.20-ಇಸ್ರೇಲ್‍ನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,000 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ನೂರಾರು ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಈ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲೊಂದು ವರದಿ. ಸಹಸ್ರಮಾನಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ

Read more