ಮೈಚಳಿ ಬಿಟ್ಟು ನಟಿಸೋಕೆ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಟಾರೇ ಬೇಕಾ..?

ಬಾಲಿವುಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ ನಟಿ ಝರೀನ್ ಖಾನ್ ಅಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ತಾರತಮ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಧನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ದೊಡ್ಡ ತಾರೆಯರು ಬೋಲ್ಡ್ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ.

Read more