ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮತಗಳಿಂದ ಮುಂದಿದ್ದೇನೆ..?? ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ..!

ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿನಾನು ಎಷ್ಟು ಮತಗಳಿಂದ ಮುಂದಿದ್ದೇನೆ..? ಇದು ಮಾದಕ ನಟಿ ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್, ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿಯ ಸಂಪದಾಕ ಮತ್ತು ಪ್ರೈಮ್ ಟ್ರೈಮ್ ಆಂಕರ್ ಅರ್ನಬ್ … Continue reading ನಾನು ಎಷ್ಟು ಮತಗಳಿಂದ ಮುಂದಿದ್ದೇನೆ..?? ಸನ್ನಿ ಲಿಯೋನ್ ಪ್ರಶ್ನೆ..!