ನಮೋ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ ...!

ನಮೋ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ ...!

¸æíWÜÙÜãÃÜá,H.20&aÜá®ÝÊÜOÝ ±ÜÅaÝÃÜPæR ¹hæ² ÖÜÆÊÜâ BPÜÐÜìPÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÃÜã²ÔñÜá¤....

ವಿಧಾನಸಭೆಗಿಂತ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಮತದಾನ

ವಿಧಾನಸಭೆಗಿಂತ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಮತದಾನ

¸æíWÜÙÜãÃÜá, H.20-& aÜá®ÝÊÜOÝ BÁãàWÜ ÊÜáñÜ¨Ý®Ü ±ÜÅÊÜÞ| ÖæbcÓÜÆá Êæç˨ÜÂÊÜá¿á hÝWÜê£...

ಬಸ್ ಅಪಘಾತ : ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 42 ಜನರ ಸಾವು

ಬಸ್ ಅಪಘಾತ : ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 42 ಜನರ ಸಾವು

PÜÃÝb,H.20&ŸÓ… A±Ü[ÝñÜ ¨ÜÈÉ ÊÜá×Ùæ¿áÃÜá ÊÜáñÜᤠÊÜáPÜRÙÜá ÓæàÄ   42 ÊÜáí©...

ಅಮೇಥಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಜ್ರಿವಾಲ್ ಹವಾ : ಕುಮಾರ್ ಬಿಶ್ವಾಸ್ ಪರ ರೋಡ್ ಷೋ

ಅಮೇಥಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಜ್ರಿವಾಲ್ ಹವಾ : ಕುಮಾರ್ ಬಿಶ್ವಾಸ್ ಪರ ರೋಡ್ ಷೋ

AÊæáà¦, H.20& AÊæáিáÈÉ ±ÜPÜÒ¨Ü A»Ü¦ì PÜáÊÜÞÃ… ËÍÝÌÓ… ±ÜÃÜÊÝX B±… ®Ý¿áPÜ, ÊÜÞi ÊÜááSÂÊÜáí£Å...

ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಫೆಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆ..!

ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಫೆಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆ..!

®ÜÊܨæÖÜÈ, H.20& ±æàÓ…ŸáP…®ÜÈÉ ÓÜÃÜÓÜ ÓÜÇÝɱܨÜÈÉ Êæáç ÊÜáÃ棨ܪ ¿ááÊÜPÜ®æ㟺 ÓÜñÜ Ÿ¿áÇݨÝWÜ...

ನಿಲ್ಲದ ಆನೆಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಬಲಿ

ನಿಲ್ಲದ ಆನೆಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಬಲಿ

ñÜáÊÜáPÜãÃÜá, H.20& iÇæÉ¿áÈÉ ÊÜáñ椠 B®æWÜÙÜ ÖÝÊÜÚ BÃÜí»ÜÊÝX¨Ü᪠Cí¨Üá ¸æÙÜÛí¸æÙÜWæY...

ಶೇಮ್... ಶೇಮ್ .. ಬೆಂಗಳೂರು ....!?

ಶೇಮ್... ಶೇಮ್ .. ಬೆಂಗಳೂರು ....!?

¸æíWÜÙÜãÃÜá, H.19&±Üäg¯à¿á ±ÜÅhݱÜÅ»ÜáñŲ̈ÜÈÉ aÜá®ÝÊÜOæ Jí¨Üá Äࣿá ÖÜŸºË¨Üªíñæ A¨æàPæãà D...

ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇಗುಲದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದ : 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಗೋಲ್ಮಾಲ್

ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇಗುಲದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದ : 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಗೋಲ್ಮಾಲ್

£ÃÜáÊÜ®ÜíñܱÜâÃÜí, H.19& ÊÜáãÃÜá ÊÜÐÜìWÜÙÜ ×í¨æ ¨æàÍÜ¨Ü ±ÜÅ£ÑuñÜ ÖÝWÜã ÔÄÊÜíñÜ ¨æàÊÝÆ¿á GíŸ...

 • ನಮೋ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ ...!

  ನಮೋ ಟೀ ಸ್ಟಾಲ್ ಗಳಿಗೆ ನಮೋ ನಮಃ ...!

 • ವಿಧಾನಸಭೆಗಿಂತ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಮತದಾನ

  ವಿಧಾನಸಭೆಗಿಂತ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿದ ಮತದಾನ

 • ಬಸ್ ಅಪಘಾತ : ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 42 ಜನರ ಸಾವು

  ಬಸ್ ಅಪಘಾತ : ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿ 42 ಜನರ ಸಾವು

 • ಅಮೇಥಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಜ್ರಿವಾಲ್ ಹವಾ : ಕುಮಾರ್ ಬಿಶ್ವಾಸ್ ಪರ ರೋಡ್ ಷೋ

  ಅಮೇಥಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಜ್ರಿವಾಲ್ ಹವಾ : ಕುಮಾರ್ ಬಿಶ್ವಾಸ್ ಪರ ರೋಡ್ ಷೋ

 • ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಫೆಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆ..!

  ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಫೆಸ್ ಬುಕ್ ಪ್ರೇಮಕಥೆ..!

 • ನಿಲ್ಲದ ಆನೆಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಬಲಿ

  ನಿಲ್ಲದ ಆನೆಗಳ ದಾಳಿಗೆ ಮತ್ತೋರ್ವ ಬಲಿ

 • ಶೇಮ್... ಶೇಮ್ .. ಬೆಂಗಳೂರು ....!?

  ಶೇಮ್... ಶೇಮ್ .. ಬೆಂಗಳೂರು ....!?

 • ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇಗುಲದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದ : 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಗೋಲ್ಮಾಲ್

  ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇಗುಲದ ಮತ್ತೊಂದು ವಿವಾದ : 1 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಚಿನ್ನಾಭರಣ ಗೋಲ್ಮಾಲ್

arag ep

 

social 01  social 02  social 04  social 08  social 05

ಬಿಜೆಪಿ ಗೆದ್ದರೆ ಮೋದಿಯೇ ಪ್ರಧಾನಿ : ರಾಜನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ

rajanath-sing®ÜÊܨæÖÜÈ, H.20& D ¸ÝÄ¿á ÇæãàPÜÓÜ»Ý aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ G®…wG ÖæaÜác Óݧ®Ü WÜÚÓÜÈ, ¹vÜÈ Êæãà©Ááà ±ÜÅ«Ý®ÜÊÜáí£Å G®Üá°ÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ CÆÉ Gí¨Üá ¹hæ² ÃÝÑóà¿á A«ÜÂPÜÒ ÃÝh…®Ý¥… ÔíW… ÓܳÐÜr±ÜwԨݪÃæ.  ²qI ÓÜᩪÓÜíÓæ§Wæ ¯àw¨Ü ÓÜí¨ÜÍÜì®Ü¨ÜÈÉ AÊÜÃÜá D ËÐÜ¿á £ÚԨݪÃæ. ®ÝÊÜâ DWÝWÜÇæà Êæãà© AÊÜÃÜ®Üá° ±Üūݯ Gí¨Üá £àÊÜÞì®Ü ÊÜÞw¨æªàÊæ. B¨ÜªÄí¨Ü ×í¨æ ÓÜÄ¿ááÊÜ ¿ÞÊÜâ¨æà ±ÜÅÍæ° CÆÉ Gí¨ÜÃÜá. 

Read more...

ಕನಕಪುರದ ಬಳಿ ಲಘು ಭೂಕಪನ : ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಮನೆ ಗೋಡೆಗಳು

s1.reutersmediaPÜ®ÜPܱÜâÃÜ,H.20&¸æÙÜÛí¸æÙÜWæY PÜ®ÜPܱÜâÃÜ¨Ü PæÆÊÜâ ÖÜÚÛWÜÙÜÈÉ »ÜãËá PÜí²Ô¨Ü A®Üá»ÜÊÝX g®Ü »Ü¿á ¼àñÜÃÝX¨ÝªÃæ. ÖÜÆÊævæ »ÜãËá ¹ÃÜáPÜá ¹qr¨Üáª, PæÆÊævæ ÊÜá®æWÜÙÜ WæãàvæWÜÙÜã ¹ÃÜáPÜá ¹qrÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü g®Üñæ BñÜíPÜPæãRÙÜWÝX¨ÝªÃæ.   ñÝÆãQ®Ü bPæRà®ÜÖÜÚÛ WÝÅÊÜá ±ÜíaÝÀᤠÊݲ¤ PæÃÜÙÝÙÜáÓÜí¨ÜÅ ÊÜáñÜᤠÖæWÜãYÄ®ÜÈÉ ¸æÙÜX®Ü hÝÊÜ 3.08 ¯ËáÐÜPæR ÆZá »Üã PÜí±Ü®Ü ÓÜí»ÜËÔ »ÜãËá PÜí²Ô¨Ü A®Üá»ÜÊÜÊÝX¨ÜªÄí¨Ü WÝyÜ ¯¨æÅ¿áÈɨܪÊÜÃÜ㠻ܿáWæãíw¨ÝªÃæ.

Read more...

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಜಿತ್ ಪವಾರ್ ವಿರುದ್ಧ FIR

ajith-pawarÊÜááí¸æç, H.20& ñܮܰ ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ ÊÜáñÜᤠ±Üâ£ÅWæ ÊÜáñÜ ÖÝPÜ©¨ÜªÃæ ÃæçñÜÄWæ ¯àÃÜá ¯àvÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá ¸æ¨ÜÄPæ ÖÝQ¨Üª ÊÜáÖÝÃÝÐÜó E±ÜÊÜááSÂÊÜáí£Å ÖÝWÜã G®…Ô² ®Ý¿áPÜ Aiñ… ±ÜÊÝÃ… ËÃÜá¨Üœ ±æäÈàÓÜÃÜá ±ÜÅ¥ÜÊÜá ÊÜÞ×£ ÊÜÃÜ© (G´…IBÃ…)  ¨ÝSÈԨݪÃæ.  ¸ÝÃÝÊÜᣠÇæãàPÜÓÜ»æ PæÒàñÜÅ©í¨Ü Pæàí¨ÜÅ ÓÜbÊÜ ÍÜÃܨ…±ÜÊÝÃ… ±Üâ£Å ÓÜá²ÅñÝ ÓÜáÙæ Óܳ—ìԨݪÃæ. ñÜÊÜá¾ ÓÜÖæãà¨ÜÃÜ®Ü ±Üâ£ÅWæ ÊÜáñÜ ÖÝPÜ©¨ÜªÃæ PæÆÊÜâ WÝÅÊÜáWÜÚWæ ¯àÃÜá ±ÜäÃæçPæ ÊÜÞvÜáÊÜâ©ÆÉ Gí¨Üá ¸æ¨ÜÄPæ ÖÝQ¨ÜªÃÜá. 

Read more...

ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗಳದ್ದೇ ಕಾರುಬಾರು

criminala-polititions®ÜÊܨæÖÜÈ, H.20& ÖÜ©®ÝÃÜ®æà ÇæãàPÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ¿á 5®æ ÖÜíñÜ¨Ü ÊÜáñÜ¨Ý®Ü ÊÜááX©¨æ. C®æ°à®Üá ®ÝÆáR ÖÜíñÜ¨Ü ÊÜáñÜ¨Ý®Ü ÊÜááX¨ÜÃæ Pæàí¨ÜŨÜÈÉ ÖæãÓÜ ÓÜPÝìÃÜ ÃÜaÜ®æ¿ÞWÜȨæ.  ¨ÜáÃÜíñÜÊæí¨ÜÃæ, ¨æàÍÜÊÜ®Üá° ÊÜáá®Ü°væÓÜÆá ÓÜhÝjXÃÜáÊÜ ®æàñÝÃÜÃÜá 2009ÃÜ aÜá®ÝÊÜOæXíñÜÆã Öæbc®Ü A±ÜÃÝ«Ü ×®æ°Çæ ÊÜáñÜᤠÆQÒ$¾à±Ü£WÜÙæà PÜ|¨ÜÈɨݪÃæ.   2009ÃÜÈÉ Óܳ—ìԨܪ A±ÜÃÝ«Ü ×®æ°Çæ¿ááÙÜÛ ÓÜíÓܨÜÃÜá D ¸ÝÄ ÖæaÝcX¨ÜªÃæ, PæãàpÝ—±Ü£WÜÙÜ ÓÜíTæ¿áã ©ÌWÜá|Wæãíw¨æ.

Read more...

ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ, ನಿಗಮ-ಮಂಡಳಿ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಚಾಲನೆ : ಲಾಬಿ ಜೋರು

politician-cartoon-in-india¸æíWÜÙÜãÃÜá, H.20&ÇæãàPÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ ´ÜÈ ñÝíÍÜ¨Ü ŸÚPÜ ÓÜí±Üâo ËÓܤÃÜOæ ÖÝWÜã ¯WÜÊÜá ÊÜáívÜÚ ®æàÊÜáPÝ£ SbñÜÊÝWÜᣤ¨Üªíñæ A—PÝÃÜ¨Ü ¹ÔÆá PÜá¨ÜáÃæ HÄ¨Ü PÝíWæÅÔWÜÃÜá ÖÜá¨æª XqrÓÜÆá ÇݹWÜÙÜ®Üá° BÃÜí¼Ô¨ÝªÃæ.  Jí¨ævæ Bí«ÜűÜŨæàÍÜ, ñÜËáÙÜá®ÝvÜá, ÊÜáÖÝÃÝÐÜó, ÊÜá«Ü±ÜŨæàÍÜ, EñܤÃÜ ±ÜŨæàÍÜ ÊÜᣤñÜÃÜ ÃÝgÂWÜÙÜÈÉ ÇæãàPÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ ®Üvæ¿ááñܤÇæà C¨æ.   PÜ®ÝìoPܨÜÈÉ aÜá®ÝÊÜOæ ±ÜÅQÅÁáWÜÙÜá ÊÜááX¨Üá ´ÜÈñÝíÍÜ ±ÜÅPÜoÊÝWÜáÊÜâ¨Üá ÊÜÞñÜÅ ¸ÝQ C¨æ.

Read more...

ಮೋದಿ ಅಲೆ ಇದೆ : ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಒಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ

omar-abhullaa®ÜÊܨæÖÜÈ, H.20& ¨æàÍܨÜÈÉ Êæãà© AÇæ CÆÉ Gí¨Üá ¹hæ² ®Ý¿áPÜÃÜá ŸvÜŸwÓÜᣤÃÜáÊÝWÜÇæà Êæãà© AÇæ C¨æ Gí¨Üá PÝξàÃÜ¨Ü ÊÜááSÂÊÜáí£Å JÊÜáÃ… AŸáªÇÝÉ ÖæàÚ AaÜcÄ ÊÜáãwԨݪÃæ.  ®Ü®ÜWÜíñÜã gÊÜáá¾ »ÝWܨÜÈÉ Êæãà© AÇæ PÝ~ÓÜᣤ¨æ Gí¨Üá AÊÜÃÜá ÖæàÚPæ Pæãqr¨ÝªÃæ. ¨æàÍÜ¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà »ÝWܨÜÆãÉ Êæãà© AÇæ CÆÉÊæà CÆÉ GíŸá¨Ü®Üá° ®Ý®ÜíñÜã J±Ü³ÇÝÃæ. B¨ÜÃæ, gÊÜáá¾ »ÝWܨÜÈÉ AƳ ÓÜÌƳ Êæãà© AÇæ C¨æ GíŸá¨Üá ®Ü®Ü° WÜÊÜá®ÜPæR Ÿí©¨æ Gí¨ÜÃÜá.  ¨æàÍܨÜÈÉ ¹hæ² AÇæ C¨æ.

Read more...

ನಕಲಿಮತದಾನಕ್ಕೆ ಯತ್ನಿಸಿದ್ದ 4 ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಅಮಾನತು

fack-votingñÜáÊÜáPÜãÃÜá,H.20& ñÜáÃÜáÊæàPæÃæ ñÝÆãQ®Ü PæãàÚZor ÊÜáñÜWÜpær¿áÈÉ ®Üvæ¨Ü PÜÙÜÛ Êæäàoá ±ÜÅPÜÃÜ|PæR ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ ®ÝÆáR ÔŸºí©WÜÙÜ®Üá° ÓæàÊæÀáí¨Ü AÊÜÞ®ÜñÜá¤WæãÚÔ iÇÝÉ aÜá®ÝÊÜOÝ—PÝÄ ÓÜñÜÂÊÜáã£ì B¨æàÎԨݪÃæ.  WÜṺ ñÝÆãPÜá ÖÝWÜÆÊÝw WÝÅÊÜá¨Ü ÖÜÙæPÜpær Ga…²GÓ… ÍÝÇæ¿á ÎPÜÒPÜ PÜêÐÜ¡ÊÜáã£ì, EÚ¿ÞÃÜá PæíPæÃæ  ÓÜPÝìÄ PÝÇæài®Ü ÓÜÖÜÎPÜÒPÜ ÃÝg|¡, PæãÃÜoWæÃæ¿á ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜ®ÜWÜÃÜ¨Ü ÓÜPÝìÄ PÝÇæài®Ü ÓÜÖÜÎPÜÒPÜ PÝíñÜÃÝgá, iÇÝÉ ShÝ®æ¿á ©Ì£à¿á ¨Ühæì ÓÜÖÝ¿áPÜ ÓÜáÃæàÍ… AÊÜÞ®ÜñÜá¤WæãívÜ ÔŸºí©WÜÙÜá. 

Read more...

ಬೇಸಿಗೆ ಬಿಸಿಲು : ಎಂಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಚೇರಿ ವೆಳಾಪಟ್ಟಿ ಬದಲು

tempture¸æíWÜÙÜãÃÜá,H.20&¸æàÔWæ ¹ÔÆá ©®Ü©í¨Ü ©®ÜPæR £àÊÜÅWæãÙÜáÛ£¤ÃÜáÊÜ  ×®æ°Çæ¿áÈÉ WÜáƺWÜì ÖÝWÜã ¸æÙÜWÝË Ë»ÝWÜ¨Ü Gíoá iÇæÉWÜÙÜ PÜaæàÄ ÊæàÙݱÜqr¿á®Üá° Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ ÊÜÞw ÓÜPÝìÃÜ B¨æàÍÜ ÖæãÃÜwÔ¨æ.  ¸æÙÜWæY 8Äí¨Ü ÊÜá«ÝÂÖÜ° 1.30ÃÜÊÜÃæWæ GÇÝÉ ÃÝg ÓÜPÝìÄ  PÜaæàÄ ÊÜáñÜᤠ¯WÜÊÜá ÊÜáívÜÚWÜÙÜ PÜaæàÄWÜÙÜ PæÆÓÜ¨Ü ÊæàÙæ¿á®Üá°   Ÿ¨ÜÇÝÀáÔ ¯WÜ©±ÜwÓÜÇÝX¨æ.   ®ÝÙæÀáí¨Ü Êæáà 10ÃÜÊÜÃæWæ D AÊÜ—¿áÈÉ ÓÜPÝìÄ PÜaæàÄWÜÙÜá PÝ¿áì ¯ÊÜì×ÓÜÈÊæ.

Read more...

Additional information