ಶೂಟರ್ ಅಭಿನವ್ ಬಿಂದ್ರಾ ನಿವೃತ್ತಿ ..?

ಶೂಟರ್ ಅಭಿನವ್ ಬಿಂದ್ರಾ ನಿವೃತ್ತಿ ..?

WÝÉÓ…Wè, gá.25& ¹àbíW…®ÜÈÉ ®Üvæ¨Ü JÈí²P… QÅàvÝPÜão¨ÜÈÉ »ÝÃÜñÜ¨Ü Z®Üñæ, WèÃÜÊÜWÜÙÜ®Üá° G£¤...

ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಗಳ ಚಿನ್ನದ ಭೇಟೆ

ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಗಳ ಚಿನ್ನದ ಭೇಟೆ

WÝÉÓæãY, gá.25& C±Ü³ñܤ®æà PÝÊÜá®…ÊæÇ…¤®Ü Êæã¨ÜÆ ©®ÜÊæà »ÝÃÜñÜ¨Ü B¦Éàp…WÜÙÜá b®Ü° 2, ¸æÚÛ 2...

ಮಕ್ಕಳ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಮಾದ್ಯಮಗಳು ..?

ಮಕ್ಕಳ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಮಾದ್ಯಮಗಳು ..?

Bo, ±ÝsÜWÜÙÜÈÉ ñÜÈÉà®ÜÃÝWܸæàPÝ¨Ü ÊÜ¿áÔÕ®ÜÈÉ ÊÜáPÜRÙÜá ¨ÝÄ ñܱÜâ³£¤ÃÜáÊÜâ¨ÜPæR CíoÃ…®æp…,...

ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧೋನಿಗೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ

ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧೋನಿಗೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ

®ÜÊܨæÖÜÈ, gá.25&»ÝÃÜñÜ¨Ü QÅPæp… C£ÖÝÓܨÜÈÉ ÖÜÆÊÜâ ®ÜãñÜ®Ü ¨ÝSÇæWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ©ÃÜáÊÜ ®Ý¿áPÜ...

ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಬಂಗಲೆ 90 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ

ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಬಂಗಲೆ 90 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ

ÊÜááí¸æç, gá.25&¸ÝÈÊÜâv…®Ü ÖæÓÜÃÝíñÜ ®Üo ÖÝWÜã Jí¨Üá PÝƨÜÈÉ ¿ááÊÜ£¿áÃÜ PÜ|¾~¿ÞX¨Üª ÃÝhæàÍ…...

ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ : HDR ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ135ನೇ ಸ್ಥಾನ

ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ : HDR ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ135ನೇ ಸ್ಥಾನ

®ÜÊܨæÖÜÈ, gá.24& »ÝÃÜ£à¿áÃÜ iàÊÜ®Ü ÍæçÈ¿áÈÉ ¿ÞÊÜâ¨æà Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ¿ÞXÆÉ GíŸá¨Üá ËÍÜÌÓÜíÓæ§...

 • ಶೂಟರ್ ಅಭಿನವ್ ಬಿಂದ್ರಾ ನಿವೃತ್ತಿ ..?

  ಶೂಟರ್ ಅಭಿನವ್ ಬಿಂದ್ರಾ ನಿವೃತ್ತಿ ..?

 • ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಗಳ ಚಿನ್ನದ ಭೇಟೆ

  ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೇಟ್ ಲಿಫ್ಟರ್ ಗಳ ಚಿನ್ನದ ಭೇಟೆ

 • ಮಕ್ಕಳ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಮಾದ್ಯಮಗಳು ..?

  ಮಕ್ಕಳ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಮಾದ್ಯಮಗಳು ..?

 • ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧೋನಿಗೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ

  ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಭಾವನೆ ಪಡೆಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧೋನಿಗೆ 5ನೇ ಸ್ಥಾನ

 • ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಬಂಗಲೆ 90 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ

  ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನಾ ಬಂಗಲೆ 90 ಕೋಟಿಗೆ ಮಾರಾಟ

 • ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ : HDR ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ135ನೇ ಸ್ಥಾನ

  ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರ ಜೀವನ ಶೈಲಿ : HDR ಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ135ನೇ ಸ್ಥಾನ

 cover

social 01  social 02  social 04  social 08  social 05

ಯುಪಿಎಸ್ ಸಿಯಿಂದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆ ಕಡೆಗಣನೆ : ಸಂಸತ್ ನಲ್ಲಿ ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ರೋಶ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಗರಂ

parliament 152®ÜÊܨæÖÜÈ, gá.25&¿áá²GÓ…Ô ±ÜÄàPæÒ¿áÈÉ ×í©ÁáàñÜÃÜ ±ÝŨæàÎPÜ »ÝÑWÜÃÜ®Üá° PÜvæWÜ~ ÓÜÇÝ WÜᣤ¨æ Gí¨Üá BÃæãà²Ô ÓÜíÓÜ£¤®ÜÈÉí¨Üá ˱ÜPÜÒWÜÙÜ ÓܨÜÓÜÂÃÜá PæãàÇÝÖÜÆ ÓÜêÑrÔ¨ÜÃÜá.  ¿á㯿ᮅ ±Ü¹ÉP… ÓÜËàìÓ… PÜËáàÐÜ ®… (¿á²GÓ…Ô) ®ÜvæÓÜáÊÜ ®ÝWÜÄPÜ ÓæàÊæWÜÙÜ  ±ÜÄàPæÒWÜÙÜÈÉ ±ÝŨæàÎPÜ »ÝÐæ¿á ˨ݦìWÜÚWæ A®Ý¿áÊÝWÜᣤ¨Üáª, A¨Ü®Üá° ñÜvæ¿á¸æàPÜá Gí¨Üá ÓܨÜÓÜÂÃÜá ÓÜPÝìÃÜPæR BWÜÅ×Ô¨ÜÃÜá. 

Read more...

ಆರು ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೊತ್ತದ ಸರ್ಕಾರಿ ಭೂಮಿ ಗುಳುಂ : ಸಿಬಿಐ ನಿಂದ ತನಿಖೆಗೆ ಹೆಚ್ಡಿಕೆ ಒತ್ತಾಯ

hdkone¸æíWÜÙÜãÃÜá, gá.25&ÃÝg¨ÜÈÉ 6 ÆûÜ Pæãàq ÊÜåèÆ嬆 »ÜãËá JñÜá¤ÊÜÄ ¿ÞX¨Üáª, ¸æíWÜÙÜãÃÜá Jí¨ÜÃÜÇæÉà GÃÜvÜá ÆûÜ Pæãàq ÊÜåèÆ嬆 »ÜãËá JñÜá¤ÊÜÄ¿ÞX¨æ. D »ÝÄà ÖÜWÜÃÜ|ÊÜ®Üá° Ô¹I ñܯTæWæ J²³ÓܸæàPÜá Gí¨Üá ÊÜÞi ÊÜááSÂÊÜáí£Å ÖÝWÜã hæwGÓ… ÍÝÓÜPÝíWÜ ±ÜûÜ¨Ü ®Ý¿áPÜ Ga….w.PÜáÊÜÞÃÜÓÝÌËá BWÜÅ×Ô¨ÜÃÜá.  Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿áÈÉ ÓÝÊÜìg¯PÜ ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü ËÐÜ¿á ÊæáàÇæ aÜaæì ÊÜÞw¨Ü AÊÜÃÜá, ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ®Üvæ©ÃÜáÊÜ PæÃæWÜÙÜ JñÜá¤ÊÜÄ¿á®Üá° GÙæ GÙæ¿ÞX ¹wÔorÃÜá.

Read more...

ರೈತರ ಭೂಮಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪಾಲು : ಲೂಟಿ ಹೊಡೆದವರು ಈಗ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ ..?

ramesh-kumar¸æíWÜÙÜãÃÜá, gá.25& ÊÜÞi ÓÜbÊÜ i.g®Ý«Üì®ÜÃæwx AÊÜÃÜá ÃæçñÜÄí¨Ü gËáà®Üá ±Üvæ¨Üá E¨ÜÂËáWæ ÊÜÞÃÝo ÊÜÞwÃÜáÊÜ ËÐÜ¿á Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿áÈÉí¨Üá ±ÜÅÓݤ±ÜÊÝÀáñÜá.  ÍÝÓÜ®Ü ÃÜaÜ®æ PÜÇÝ±Ü¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ÊÜÞi Ô³àPÜÃ… ÃÜÊæáàÍ… PÜáÊÜÞÃ… PæçWÝÄPæ E¨æªàÍÜPæR ¯àw¨Ü »ÜãËá Ä¿áÇ…GÓæràp…®Üí¥Ü ¸æàÃæ E¨æªàÍÜPæR ŸÙÜPæ¿ÞWÜᣤ¨æ Gí¨ÝWÜ ÊÜá«æ ±ÜÅÊæàÎst ÓÜívÜãÃÜá ÍÝÓÜPÜ ñÜáPÝÃÝí AÊÜÃÜá, g®Ý«Üì®Ü Ãæwx ŸÅ×¾~ ÔràÇ… PÜí±æ¯ ÖæÓÜÄ®ÜÈÉ I¨Üá ÓÝËÃÜ GPÜÃæ gËáà®Ü®Üá° ±Üv橨ܪÃÜá.

Read more...

1365 ಪಿಡಿಒ ಹುದ್ದೆಗಳ ನೇರ ನೇಮಕಾತಿ : H.Kಪಾಟೀಲ್

hkp¸æíWÜÙÜãÃÜá,gá.25& WÝÅÊÜá ±ÜíaÝÀᤠA¼ÊÜꩪ A—PÝÄWÜÙÜ 1365 ÖÜá¨æªWÜÙÜá TÝÈÀá¨Ü᪠®æàÃÜ ®æàÊÜáPÝ£ TæãàpݨÜw D ÖÜá¨æªWÜÙÜ®Üá° »Ü£ì ÊÜÞvÜÇÝWÜáÊÜâ¨Üá Gí¨Üá WÝÅËáàOݼÊÜê©œ ÖÝWÜã ±ÜíaÝ¿áñ… ÃÝh… ÓÜbÊÜ Ga….Pæ.±ÝqàÇ… ˫ݮܱÜÄÐÜñ…Wæ £ÚÔ¨ÜÃÜá. ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜ PÜÇÝ±Ü¨Ü ÊæàÙæ Ë.ÓæãàÊÜá|¡ AÊÜÃÜ ±ÜÅÍæ°Wæ EñܤÄst ÓÜbÊÜÃÜá, ÃÝg¨ÜÈÉ 5629 WÝÅÊÜá ±ÜíaÝÀá¤WÜÚÊæ.

Read more...

'ಹಿಂದೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಟ್ಟಲು ಮೋದಿಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ' : ಗೋವಾ ಸಚಿವನ ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಹೇಳಿಕೆ

deepak±Ü|i, gá.25&±ÜÅ«Ý®ÜÊÜáí£Å ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÄWæ ¨æàÍÜ¨Ü ±ÜÅ£Á㟺 ±ÜÅhæ¿áá ¸æíŸÆ ÓÜãbÔ¨ÜÃæ »ÝÃÜñÜÊÜ®Üá° ×í¨Üã ÃÝÐÜó ÊÜÞvÜȨݪÃæ Gí¨Üá WæãàÊÝ¨Ü ÓÜbÊÜÃæ㟺ÃÜá ËÊݨÝñܾPÜ ÖæàÚPæ ¯àw ±æàbWæ ÔÆáQ¨ÝªÃæ.  WæãàÊÝ¨Ü ÓÝÄWæ ÓÜbÊÜ ©à±ÜP… «ÜÊÜÚàPÜÃ… AÊÜÃÜá Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿áÈÉ D ÖæàÚPæ ¯àwÃÜáÊÜâ¨Üá »ÝÄà ËÃæãà«ÜPæR PÝÃÜ|ÊÝX¨æ.   ÇæãàPÜÓÜ»æ aÜá®ÝÊÜOæ¿áÈÉ ¹hæ² WæÆáÊÜâ ÓݗԨܪPæR ....

Read more...

ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ

criminal®ÜÊܨæÖÜÈ, gá.25& ÓÜbÊÜÃÜá ÊÜáñÜᤠÓÜíÓܨÜÃÜ ÊæáàÈÃÜáÊÜ QÅËá®ÜÇ… ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜ®Üá° ñÜÌÄñÜÊÝX ËaÝÃÜOæ ®ÜvæÓÜÆá ¨æàÍݨÜÂíñÜ ËÍæàÐÜ ñÜÌÄñÜ ®Ý¿ÞÆ¿á Óݧ±Ü®æ ÊÜÞvÜÆá Pæàí¨ÜÅ ÓÜPÝìÃÜ ÊÜááí¨ÝX¨æ.  D ÓÜíŸí«Ü ±ÜÅ«Ý®Ü ÊÜáí£Å ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà©¿áÊÜÃÜá ñÜÌÄñÜ ®Ý¿ÞÆ¿á Óݧ±Ü®æ ÊÜÞvÜÆá PÝ®Üã®Üá CÇÝTæWæ ±ÜñÜÅ ŸÃ橨ݪÃæ.  Pæàí¨ÜÅ PÝ®Üã®Üá ÓÜbÊÜ ÃÜËÍÜíPÜÃ… ±ÜÅÓݨ…Wæ ±Üūݯ PÝ¿ÞìÆ¿á©í¨Ü ±ÜñÜÅ ñÜÆᲨÜáª, ËÍæàÐÜ ñÜÌÄñÜ ®Ý¿ÞÆ¿á Óݧ±Ü®æWæ AWÜñÜ PÜÅÊÜá PæçWæãÙÜÛ¸æàPæí¨Üá ÓÜãbÓÜÇÝX¨æ.

Read more...

ನಿಷೇಧಿತ ಮಾತ್ರೆ ನೀಡಿದ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯೆಗೆ 20 ವರ್ಷ ಜೈಲು, 10 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ದಂಡ

doctor-arrest®Üã¿ÞP…ì, gá.25& ÃæãàXÁ㟺®Ü ÓÝËWæ PÝÃÜ|ÊÝX ÖÜÆÊÜÃÜ BÃæãàWܨÜÈÉ HÃÜá±æàÃÝ¨Ü ×®æ°Çæ¿áÈÉ ¯Ðæà—ñÜ ÊÜÞñæÅWÜÙÜ®Üá° ¯àw¨Ü »ÝÃÜñÜ ÊÜáãÆ¨Ü Êæç¨æÂÁ㟺ÃÜ ËÃÜá¨Üœ CÈÉ®Ü E®Ü°ñÜ £à±ÜâìWÝÃÜÃÜ ÓÜËᣠ¨æãàÐÝÃæãà±Ü ±Üqr ÓÜÈÉÔ¨æ.  D BÃæãà±Ü ÓݹàñÝX¨Üáª, Êæç¨æÂWæ 20 ÊÜÐÜì PÝÃÝWÜêÖÜÊÝÓÜ¨Ü ÎPæÒ ÖÝWÜã 10 ËáÈ¿á®… vÝÆÃ… ¨ÜívÜ Ë—ÓÜáÊÜ ÓÝ«ÜÂñæÀá¨æ. 

Read more...

109 ಅಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೆಆರ್ ಎಸ್ ನ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ

krs-damÊÜáívÜÂ, gá.25&PæãvÜX®ÜÈÉ ÊݱÜPÜ ÊÜáÙæ¿ÞWÜᣤÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü iÇæÉ¿á ËÍÜ̱ÜÅԨܜ PÜêÐÜ¡ÃÝg ÓÝWÜÃÜPæR Öæbc®Ü ¯àÃÜá ÖÜĨÜá ŸÃÜᣤ¨æ.  Cí©®Ü ¯àÄ®Ü ÊÜáor 109.50 Aw C¨æ. WÜÄÐÜu ÊÜáor 124.80 Aw. PÜÙæ¨Ü ÊÜÐÜì C¨æà ÓÜÊÜá¿á¨ÜÈÉ PæBÃ…GÓ… ±Üä|ìÊÝX »Ü£ì¿ÞXñÜá¤.   JÙÜÖÜÄÊÜâ 30129PÜãÂÓæP…Õ BX¨Üáª,  7420 PÜãÂÓæP…Õ ¯àÃÜ®Üá° ÖæãÃÜ ¹vÜÇÝWÜᣤ¨æ. ËÍæÌàÍÜÌÃÜ¿á aÝ®æÇ…®Ü ÖÜáÇæPæÃæ ÓÜáÃÜíWÜ ÊÜÞWÜì BWÜÓ…r 4ÃæãÙÜWæ ÊÜááX¿ááÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ...

Read more...

ಮೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಉಪಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಳೆ ಅಧಿಸೂಚನೆ

by-election¸æíWÜÙÜãÃÜá, gá.25& ÃÝg嬆 ÊÜáãÃÜá Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý PæÒàñÜÅWÜÙÜ E±Ü aÜá®ÝÊÜOæ A—ÓÜãaÜ®æ ®ÝÙæ ÖæãÃÜ ¹àÙÜȨÜáª, ®ÝÊÜá±ÜñÜÅ ÓÜÈÉPæ PÜãvÜ BÃÜí»ÜÊÝWÜȨæ. bPæãRàw& ÓܨÜÆWÜ, ŸÙÝÛÄ WÝÅÊÜÞíñÜÃÜ ÖÝWÜã ÎPÝıÜâÃÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»Ý PæÒàñÜÅWÜÚWæ E±Ü aÜá®ÝÊÜOæ ÊæàÙݱÜqr ±ÜÅPÜoÊÝX¨æ .  aÜá®ÝÊÜOÝ A—PÝÄWÜÙÜá ®ÝÙæ aÜá®ÝÊÜOæ A—ÓÜãaÜ®æ ÖæãÃÜwÓÜȨÜáª, ®ÝÙæÀáí¨ÜÇæà ®ÝÊÜá±ÜñÜÅ ÓÜÈÉPæWæ aÝÆ®æ ¨æãÃæ¿áȨæ. ®ÝÊÜá±ÜñÜÅ ÓÜÈÉPæWæ BWÜÓ…r 2 PÜvæ ©®ÜÊÝX¨æ.

Read more...

Additional information