ಭಾರಿ ಮಳೆ : ಕೇದಾರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ರದ್ದು

ಭಾರಿ ಮಳೆ : ಕೇದಾರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ರದ್ದು

væÖÜÃÝvÜã®…, gá. 28&EñܤÃÝSív… ÃÝhݨÜÂíñÜ PÜÙæ¨Ü ÖÜñÜᤠ©®ÜWÜÚí¨Ü »ÝÄà ÊÜáÙæ ÓÜáÄ¿áᣤ¨Üáª,...

ಎಂಇ ಎಸ್ ನ 'ಮಹಾ' ಪುಂಡರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ : ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ

ಎಂಇ ಎಸ್ ನ 'ಮಹಾ' ಪುಂಡರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ : ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ

¸æíWÜÙÜãÃÜá, gá.28& ¸æÙÜWÝË ®ÜWÜÃÜ¨Ü ¿áÙÜãÛÄ®ÜÈÉ PܮܰwWÜÃÜ ÊæáàÇæ ¨ègì®ÜÂ, ÊÜÞ«ÜÂÊÜá¨ÜÊÜÃÜ...

ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಶಿವಲಿಂಗಂ : ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರನೇ ಚಿನ್ನ

ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಶಿವಲಿಂಗಂ : ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರನೇ ಚಿನ್ನ

WÝÉÓæãY , gá.28& ñÝ®Üá Bw¨Ü aæãaÜcÆ  PÝÊÜá®…ÊæÇ…¤ ±Üí¨Ü¨ÜÇæÉà b®Ü° WæÆáÉÊÜ ÊÜáãÆPÜ...

ಉತ್ತರಖಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ

ಉತ್ತರಖಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ

væÖÝÅvÜã®…, gá.28&PÜÙæ¨Ü ÊÜÐÜì ±ÜÅPÜê£ ËPæãà±Ü©í¨ÜáípÝ¨Ü ±ÜÅÊÝÖÜ, »ÜãPÜáÔñÜWÜÚí¨ÝX ÓÝËÃÝÃÜá...

ಬಿಜೆಪಿ ಭಯಕ್ಕೆ ಒಂದಾದ ಲಾಲೂ-ನಿತೀಶ್

ಬಿಜೆಪಿ ಭಯಕ್ಕೆ ಒಂದಾದ ಲಾಲೂ-ನಿತೀಶ್

±ÝpÝ°, gá.28&ÃÝÐÝó¨ÜÂíñÜ ¹h沿á g¿á ÖÜáqrÔÃÜáÊÜ »Ü¿á©í¨ÝX, Ÿ¨Üœ ÊæçÄWÜÙÝX¨Üª CŸºÃÜá ¹ÖÝÃܨÜ...

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ..!

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ..!

®ÜÊܨæÖÜÈ, gá.28& ¨æàÍܨæÇæÉvæ AñÝÂaÝÃÜ ±ÜÅPÜÃÜ|WÜÙÜ ŸWæY ¹Ô¹Ô aÜaæì ®Üvæ¿áᣤÃÜáÊÝWÜÇæà...

ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ : ಸೋಮನಾಥ ಚಟರ್ಜಿ

ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ : ಸೋಮನಾಥ ಚಟರ್ಜಿ

®ÜÊܨæÖÜÈ,gá.28& ¿ÞÊÜâ¨æà ÓÜãPܤ ¯¿áÊÜÞÊÜÚ AÔ¤ñŲ̈ÜÈÉÆɨæ Öæãà¨ÜÃÜã PÜãvÜ ÓܨܮܨÜ...

ಸಾವಿರ ದಾಟಿದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕದನ ವಿರಾಮ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಸಾವಿರ ದಾಟಿದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕದನ ವಿರಾಮ ವಿಸ್ತರಣೆ

WÝhݱÜqr , gá.27& ¯®æ°  7 WÜípæWÜÙÜ PÜ¨Ü®Ü ËÃÝÊÜáPæR ÓÜÊÜᾣԨܪ CÓæÅàÇ… B AÊÜ—¿á®Üá°...

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಗಲಭೆ : ಐವರ ಸಾವು , 20 ಮಂದಿ ಸೆರೆ, ಕಂಡಲ್ಲಿ ಗುಂಡು, ಕರ್ಫ್ಯೂ

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಗಲಭೆ : ಐವರ ಸಾವು , 20 ಮಂದಿ ಸೆರೆ, ಕಂಡಲ್ಲಿ ಗುಂಡು, ಕರ್ಫ್ಯೂ

ÓÜÖÜÃÜ®…±ÜâÃ… (EñܤÃÜ ±ÜŨæàÍÜ), gá.27& ÊÜáãÊÜÃÜá ÓÝÊܮܰ²³, IÊÜÃÜá ±æäÈàÓÜÃÜá ÓæàĨÜíñæ 19...

 • ಭಾರಿ ಮಳೆ : ಕೇದಾರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ರದ್ದು

  ಭಾರಿ ಮಳೆ : ಕೇದಾರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ರದ್ದು

 • ಅರ್ಕಾವತಿ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

  ಅರ್ಕಾವತಿ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಸಿಬಿಐಗೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

 • ಎಂಇ ಎಸ್ ನ 'ಮಹಾ' ಪುಂಡರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ : ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ

  ಎಂಇ ಎಸ್ ನ 'ಮಹಾ' ಪುಂಡರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ : ವಿಧಾನಸೌಧ ಮುತ್ತಿಗೆ

 • ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಶಿವಲಿಂಗಂ : ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರನೇ ಚಿನ್ನ

  ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಶಿವಲಿಂಗಂ : ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆರನೇ ಚಿನ್ನ

 • ಉತ್ತರಖಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ

  ಉತ್ತರಖಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವಾಹದ ಭೀತಿ

 • ಬಿಜೆಪಿ ಭಯಕ್ಕೆ ಒಂದಾದ ಲಾಲೂ-ನಿತೀಶ್

  ಬಿಜೆಪಿ ಭಯಕ್ಕೆ ಒಂದಾದ ಲಾಲೂ-ನಿತೀಶ್

 • ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ..!

  ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 30 ನಿಮಿಷಕ್ಕೊಂದು ಅತ್ಯಾಚಾರ ..!

 • ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ : ಸೋಮನಾಥ ಚಟರ್ಜಿ

  ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕನಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪ್ರಜಾತಂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ : ಸೋಮನಾಥ ಚಟರ್ಜಿ

 • ಸಾವಿರ ದಾಟಿದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕದನ ವಿರಾಮ ವಿಸ್ತರಣೆ

  ಸಾವಿರ ದಾಟಿದ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ : ಕದನ ವಿರಾಮ ವಿಸ್ತರಣೆ

 • ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಗಲಭೆ : ಐವರ ಸಾವು , 20 ಮಂದಿ ಸೆರೆ, ಕಂಡಲ್ಲಿ ಗುಂಡು, ಕರ್ಫ್ಯೂ

  ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಗಲಭೆ : ಐವರ ಸಾವು , 20 ಮಂದಿ ಸೆರೆ, ಕಂಡಲ್ಲಿ ಗುಂಡು, ಕರ್ಫ್ಯೂ

 aaginiii

social 01  social 02  social 04  social 08  social 05

ನ್ಯಾಯಾಂಗ ತನಿಖೆಗೆ ಅರ್ಕಾವತಿ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಹಗರಣ : ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲದ ಗದ್ದಲ

vidhanasabhe¸æíWÜÙÜãÃÜá, gá.28& ¹wG A¼ÊÜê©œ ±ÜwÔÃÜáÊÜ APÝìÊÜ£ ŸvÝÊÜOæ w®æãàqµPæàÐÜ®… ±ÜÅPÜÃÜ| 3®æà ©®ÜÊÝ¨Ü Cí¨Üã PÜãvÜ Ë«Ý®ÜÓÜ»æ¿áÈÉ ±ÜÅ£«ÜÌ¯Ô WܨܪÆ, PæãàÇÝÖÜÆPæR GvæÊÜÞwPæãqrñܤÆɨæ, ÓÜáWÜÊÜá PÝ¿áìPÜÇÝ±Ü ®ÜvæÓÜÆá Awx¿ÞÀáñÜá.  Cí¨Üá ¸æÙÜWæY ÓÜ¨Ü®Ü ÓÜÊÜÞÊæàÍÜWæãÙÜáÛ£¤¨Üªíñæ ÓܻݫÜÂPÜÒÃÜ ²àsÜ¨Ü ÊÜááí©®Ü ¸ÝËXÚ¨Ü ¹hæ² ÓܨÜÓÜÂÃÜá w®æãàqµPæàÐÜ®… ±ÜÅPÜÃÜ|ÊÜ®Üá° Ô¹I ñܯTæWæ ÊÜ×ÓÜáÊÜíñæ ±Üoár ×w¨Üá BWÜÅ×Ô ÓÜPÝìÃÜ¨Ü ËÃÜá¨Üœ NãàÐÜOæ PÜãWÜÇÝÃÜí¼Ô¨ÜÃÜá.

Read more...

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಕೋಮು ಗಲಭೆ : ಪ್ರಧಾನಿಗೆ ಗೃಹ ಸಚಿವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ

rajanath-sing®ÜÊܨæÖÜÈ, gá.28& EñܤÃÜ ±ÜŨæàÍÜ¨Ü ÓÜÖÜÃÜí±ÜâÃܨÜÈÉ ¯®æ° ®Üvæ¨Ü PæãàÊÜáá WÜÆ»æWæ ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ ±ÜÅÓÜPܤ AÈÉ®Ü ±ÜÄÔ§£ PÜáÄñÜíñæ Pæàí¨ÜÅ WÜêÖÜ TÝñæ ÓÜbÊÜ ÃÝh…®Ý¥…ÔíW… AÊÜÃÜá Cí¨Üá ±Üūݯ ®ÜÃæàí¨ÜÅ Êæãà© AÊÜÃæãí©Wæ  ÓÜÊÜÞÇæãàaÜ®æ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá.  AÆɨæ, ¿áá²GÓ…Ô ±ÜäÊÜì»ÝË ±ÜÄàPæÒ ±ÜsÜ Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæWæ JñݤÀáÔ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜá ®ÜvæÓÜᣤÃÜáÊÜ ±ÜÅ£»Üo®æ ŸWæY¿áã WÜêÖÜ ÓÜbÊÜÃÜá ±ÜūݯWæ ÊÜÞ×£ ¯àw¨ÜÃÜá. 

Read more...

ಪುರುಷತ್ವ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಗೈರು : ನಿತ್ಯಾನಂದನಿಗೆ ಬಂಧನ ವಾರೆಂಟ್

nityananda-s¸æíWÜÙÜãÃÜá, gá.28&±ÜâÃÜáÐÜñÜÌ ±ÜÄàPæÒ ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ ËaÝÃÜOæWæ WæçÃÜáÖÝgÃÝ¨Ü ¹vÜ© BÍÜÅÊÜá¨Ü ²àsÝ«ÜÂPÜÒ ¯ñÝ®Üí¨Ü¯Wæ ÃÝÊÜá®ÜWÜÃÜ  ÔhæGí ®Ý¿ÞÆ¿á Ÿí«Ü®Ü ÊÝÃæíp… hÝÄ ÊÜÞw¨æ. ÃÝÓÜÈàÇæ ±ÜÅPÜÃÜ| ÓÜíŸí«Ü ÔKw ±æäÈàÓÜÃÜá aÝh…ìÎàp… ÓÜÈÉÔ¨Üáª, ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü ËaÝÃÜOæ ÊæàÙæ ®Ý¿ÞÆ¿á¨ÜÈÉ ñÜ®ÜWæ ±ÜâÃÜáÐÜñÜÌ CÆÉ Gí¨Üá ÖæàÚPæ ¯àw¨Üª ×®æ°Çæ¿áÈÉ ±ÜâÃÜáÐÜñÜÌ ±ÜÄàPæÒWæ ®Ý¿ÞÆ¿á B¨æàÎÔñÜá¤.

Read more...

ಅರ್ಕಾವತಿ ಡಿನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಹಗರಣವನ್ನು ಜನರ ಬಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವೆ : ಶೆಟ್ಟರ್

jagadish sha¸æíWÜÙÜãÃÜá, gá.28&¸æíWÜÙÜãÃÜá A¼ÊÜê©œ ±ÝÅ—PÝÃÜ A¼ÊÜê©œ ±ÜwÔÃÜáÊÜ APÝìÊÜ£ ŸvÝÊÜOæ w®æãàqµPæàÐÜ®… ÖÜWÜÃÜ|ÊÜ®Üá° g®ÜÃÜ ŸÚWæ Pæãívæã¿ááÂÊÜâ¨ÝX ÊÜÞi ÊÜááSÂÊÜáí£Å ÖÝWÜã ËÃæãà«Ü ±ÜPÜÒ¨Ü ®Ý¿áPÜ  gWÜ©àÍ… ÍæorÃ… Cí©ÈÉ £ÚԨݪÃæ.  ÓÜᩪWÝÃÜÃæãí©Wæ ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü AÊÜÃÜá, w®æãàqµPæàÐÜ®… ÖÜWÜÃÜ|¨ÜÈÉ ñÝÊÜâ ÓÜ× ÖÝQÃÜáÊÜ ¨ÝSÇæ ¯àw¨ÜÃæ, ÃÝgQà¿á ¯ÊÜ꣤ Öæãí¨ÜáÊÜâ¨ÝX ÊÜááSÂÊÜáí£Å ԨܪÃÝÊÜá¿á NãàÑԨܪÃÜá.

Read more...

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೆಷರ ರಾಮಪುರದಲ್ಲಿ ಗುಂಪು ಘರ್ಷಣೆ : ಮೂವರ ಸಾವು

up-gharshÃÝÊÜá±ÜâÃÜ (EñܤÃÜ ±ÜŨæàÍÜ), gá.28& A±Ü[ÝñÜ ±ÜÅPÜÃÜ|Êæäí¨ÜPæR ÓÜíŸí—Ô¨Üíñæ EípÝ¨Ü WÜÆ»æ ×íÓÝaÝÃܨÜÈÉ ÊÜáãÃÜá ÊÜáí© ÓÝÊܮܰ²³¨Üáª, CñÜÃÜ IÊÜÃÜá WÜí¼àÃÜÊÝX WÝ¿áWæãíw¨ÝªÃæ.  EñܤÃܱÜŨæàÍÜ¨Ü ÃÝÊÜá±ÜâÃÜ, ÊæáÖÜí©±ÜâÃÜ ±ÜŨæàÍܨÜÈÉ Cí¨Üá ¸æÙÜWæY A±Ü[ÝñÜ ±ÜÅPÜÃÜ|Êæäí¨ÜÃÜ ×®æ°Çæ¿áÈÉ GÃÜvÜá WÜáí±ÜâWÜÙÜ ®ÜvÜáÊæ ÊÜÞÃÝÊÜÞÄ ®ÜvæÀáñÜá.  WÜÆ»æ ±ÜÅPæãà±ÜPæR £ÃÜáX E»Ü¿á WÜáí±ÜâWÜÙÜÊÜÃÜá ±ÜÃÜÓܳÃÜÃÜ ÊæáàÇæ WÜáíw®Ü ¨ÝÚ¿á®Üá° ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá.

Read more...

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದ್ದ ವಿಬ್ಗಯಾರ್ ಶಾಲೆ ಪುನರಾರಂಭ

vibgaryPæ.BÃ….±ÜâÃÜí, gá.28&±æäÈàÓ… CÇÝTæ ÊÜÞWÜìÓÜãb ÖÝWÜã ±æäàÐÜPÜÃÜ Jñݤ¿á¨Ü ÊæáàÃæWæ ˸…WÜ¿ÞÃ… ÍÝÇæ¿áÈÉ GÇæÉvæ ÔÔ qË AÙÜÊÜwÔ »Ü¨ÜÅñæ¿á »ÜÃÜÊÜÓæ ¯àwÃÜáÊÜ ×®æ°Çæ¿áÈÉ Cí©¯í¨Ü ÍÝÇæ ±Üâ®ÜÃÝÃÜí»ÜÊÝX¨æ.   6®æà ñÜÃÜWÜ£Àáí¨Ü 10®æà ñÜÃÜWÜ£ ˨ݦìWÜÚWæ ÊÜÞñÜÅ Cí¨Üá ÍÝÇæ ±Üâ®ÜÃÝÃÜí»ÜWæãÚÓÜÇÝX¨Üáª, 1 Äí¨Ü 5®æà ñÜÃÜWÜ£ ˨ݦìWÜÚWæ Ÿá«ÜÊÝÃÜ©í¨Ü ÍÝÇæWæ ŸÃÜÆá ÓÜãbÓÜÇÝX¨æ.  gá.2 ÃÜí¨Üá 1®æà ñÜÃÜWÜ£ ˨ÝÂ¦ì¯ ÊæáàÇæ ®Üvæ¨Ü AñÝÂaÝÃÜ ±ÜÅPÜÃÜ|¨Ü ....

Read more...

ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾಲಾವಾಶ ಬೇಕು : ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಸಿಂಗ್

manmohan b 18-06-2012®ÜÊܨæÖÜÈ,gá.28& ¨æàÍÜ¨Ü B¦ìPÜ ÊÜÂÊÜÓ槿á®Üá° ÓÜÊÜá±ÜìPÜÊÝX ¯»ÝÀáÔ, Jí¨Üá ÖÜíñÜPæR ñÜÃÜÆá Êæãà© ÓÜPÝìÃÜPæR PæÆ ÓÜÊÜá¿á¨Ü AWÜñÜÂ˨æ. ®ÝÊÜâ AÊÜÄWæ Öæbc®Ü PÝÇÝÊÜPÝÍÜ ¯àvܸæàPÜá Gí¨Üá ÊÜÞi ±Üūݯ vÝ.ÊÜá®ÜÊæãàÖÜ®… ÔíW… ÖæàڨݪÃæ.  PÝíWæÅÓ… A«ÜÂPæÒ Óæã௿ÞWÝí— H±ÜìwԨܪ C´Ý¤Ã…PÜão¨ÜÈÉ ±ÝÇæãYívÜá ÊÜÞñÜ®Ýw¨Ü ÔíW…, ¯ÊÜêñܤ ®Ý¿ޗàÍÜ ÊÜÞPÜìívæà¿á PÝoáj AÊÜÃÜ BÃæãà±ÜÊÜ®Üá° ÊÜÂ¥ÝìÇÝ±Ü Gí¨ÜÃÜá.

Read more...

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ವಿಸ್ತರಣೆ

modi-sad®ÜÊܨæÖÜÈ, gá.28& aÝñÜPܱÜQÒ¿áíñæ G¨ÜáÃÜá ®æãàvÜᣤÃÜáÊÜ ŸÖÜá¯ÄàQÒñÜ Pæàí¨ÜÅ ÓÜbÊÜ ÓÜí±Üâo ËÓܤÃÜOæ¿áá B.14ÃÜ ŸÚPÜ ®Üvæ¿áÆá Êæà©Pæ ÓÜhÝjX¨æ.  Êæáà 26ÃÜí¨Üá Pæàí¨ÜŨÜÈÉ A—PÝÃÜPæR Ÿí©¨Üª ¹hæ² ®æàñÜêñÜÌ¨Ü G®…wG ÓÜPÝìÃÜ Êæã¨ÜÆ ÓÜí±Üâo ËÓܤÃÜOæ¿áÈÉ ±Üä|ì ±ÜÅÊÜÞ|¨Ü ËÓܤÃÜOæ ÊÜÞwÃÜÈÆÉ.   ±Üūݯ ®ÜÃæàí¨ÜÅÊæãà© ñÜÊÜá¾ ®ÜãñÜ®Ü ÓÜí±ÜâoPæR 22 ÓÜí±Üâo ¨Ühæì ÓæàĨÜíñæ Joár 44 ÓÜbÊÜÃÜ®Üá° ñæWæ¨ÜáPæãíw¨ÜªÃÜá.

Read more...

ಭಾರತೀಯನಿಗೆ ಅಮೇರಿಕಾದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗರಿ

gollapalliÖÜáÓÜr®…, gá.28&ÊÜÞ®ÜÊÜ ×ñÜPÝRX ¨Üáw¨ÜÊÜÄWæ ¯àvÜÇÝWÜáÊÜ ÖÜá®…ÊÜÞ¯pæàÄ¿á®… ±ÜÅÍÜÔ¤WÝX ®Üvæ¨Ü BÁáR¿áÈÉ JŸº »ÝÃÜ£à¿á®Üã ÓæàĨݪ®æ.  Jí¨Üá ËáÈ¿á®… vÝÆÃ… Êæãñܤ¨Ü D ±ÜÅ£ÑuñÜ ±ÜÅÍÜÔ¤¿á®Üá°   DÍݮܠAÊæáÄPÜ Wæã®ÝjWÝ ËÍÜÌ˨ÝÂ¯Æ¿á ŸÃÜáÊÜ APæãràŸÃ…®ÜÈÉ ¯àvÜȨæ Gí¨Üá ËË¿á ÊÜáãÆWÜÙÜá £ÚÔÊæ.  ¿ÞÊÜâ¨æà ÊÜÂQ¤ ÓÝÊÜÞiPÜÊÝX ÊÜÞvÜáÊÜ ÊÜÞ®ÜÊÜ×ñÜ¨Ü ÓæàÊæWÝX K±Ü®… ±æùh… ´èívæàÐÜ®… ±ÜÃÜÊÝX D ±ÜÅÍÜÔ¤ ±ÜÅ¨Ý®Ü ÊÜÞvÜÇÝWÜᣤ¨æ.

Read more...

Additional information