ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (09-05-2019-ಗುರುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಯಾವುದರಿಂದ ಬಂಧನವಾಗುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಕರ್ಮ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧನವಾದುದೇ ವಿದ್ಯೆ. ಉಳಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಕೇವಲ ಆಯಾಸವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬೇರೆ ವಿದ್ಯೆಗಳು ಕೇವಲ ಶಿಲ್ಪಿಯ ಕೌಶಲ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (08-05-2019-ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಮತ್ತನನ್ನೂ, ಪ್ರಮತ್ತನನ್ನೂ, ಹುಚ್ಚನನ್ನೂ, ನಿದ್ರೆಮಾಡುವವನನ್ನೂ, ಬಾಲಕನನ್ನೂ, ಹೆಂಗಸನ್ನೂ, ಜಡನನ್ನೂ, ಶರಣಾಗತನಾದ, ರಥವಿಲ್ಲದ, ಅಥವಾ ಹೆದರಿದ ಶತ್ರುವನ್ನೂ ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ.  -ಭಾಗವತ #

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (07-05-2019-ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ರೋಗಗಳ ಕಾರಣವನ್ನೂ, ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನೂ, ನಿವಾರಣೆಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬರದಂತೆ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಯಾವನು ತಿಳಿದಿರುವನೋ ಅವನು ರಾಜನಿಗೆ ತಕ್ಕವನಾದ ವೈದ್ಯಶ್ರೇಷ್ಠ.  -ಸುಭಾಷಿತಸುಧಾನಿಧಿ # ಪಂಚಾಂಗ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (06-05-2019-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮೋಡವು ಬರಿಯ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಪ್ರಿಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನು (ಮಿತ್ರನಾಗಿದ್ದರೂ) ಕಿರಣಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತಾನೆ- ಕೈ ನೀಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾನಾದ್ದರಿಂದ ಅವನನ್ನು ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ನೋಡಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (05-05-2019-ಭಾನುವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ವ್ಯಥೆ ಪಡಲು ಸಾವಿರಾರು ವಿಷಯಗಳು, ದುಃಖಿಸಲು ನೂರಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳು ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒದಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಮೂಢನಿಗೆ, ಪಂಡಿತನಿಗಲ್ಲ. -ಮಹಾಭಾರತ # ಪಂಚಾಂಗ : ಭಾನುವಾರ,

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (04-05-2019-ಶನಿವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ತೃಪ್ತಿ, ತಾಳ್ಮೆ, ಸಿಟ್ಟು ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಅನ್ಯಾಯದಿಂದ ಇತರರ ದ್ರವ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು, ಶುಚಿಯಾಗಿರುವುದು, ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಗ್ರಹ, ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾನ, ಸತ್ಯ, ಶಾಂತಿ ಇವು

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (02-05-2019-ಗುರುವಾರ )

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಸತ್ತವನು ಯಾರು ತಾನೇ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟುವುದಿಲ್ಲ? ಯಾರ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ವಂಶವು ಉನ್ನತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆಯೋ ಅವನ ಹುಟ್ಟೇ ಸಾರ್ಥಕವಾದುದು. –

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (01-05-2019-ಬುಧವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದವನು ತನ್ನ ಹಣವನ್ನೂ, ಪ್ರಾಣವನ್ನೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಅವುಗಳಿಗೆ ವಿನಾಶವು ಸಿದ್ಧವೇ ಆಗಿರುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದೇ

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (30-04-2019-ಮಂಗಳವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ತಾವರೆ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ನೀರು ಹನಿಗಳು ಹೇಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಹಾಗೆ ದುಷ್ಟ ಜನರಲ್ಲಿಡುವ ಪ್ರೀತಿಯು ಸ್ನೇಹಬಂಧನದಿಂದ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. -ರಾಮಾಯಣ # ಪಂಚಾಂಗ :

Read more

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿಫಲ (29-04-2019-ಸೋಮವಾರ)

ನಿತ್ಯ ನೀತಿ : ಮರಗಳು ಹಣ್ಣುಗಳ ಭಾರದಿಂದ ಬಗ್ಗುತ್ತವೆ. ನೀರು ತುಂಬಿದ ಮುಗಿಲುಗಳು ದೂರದ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತವೆ. ಉತ್ತಮರು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಐಶ್ವರ್ಯವಿರಲಿ, ಅಹಂಕಾರ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಪರೋಪಕಾರಿಗಳು

Read more