36 ವರ್ಷಗಳ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷ ಮರೆತು ಕೆಸಿಆರ್ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದಾದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್-ಟಿಡಿಪಿ

ಹೈದರಾಬಾದ್, ಸೆ.12 (ಪಿಟಿಐ)- ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಬದ್ಧ ವೈರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ದೇಶಂ ಪಾರ್ಟಿ(ಟಿಡಿಪಿ) 36 ವರ್ಷಗಳ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಒಗ್ಗೂಡಿರುವುದು ಮಹತ್ವದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ

Read more