ಬೀದಿಬದಿ ಮಾರುವ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ, ಫ್ರೈಡ್‍ರೈಸ್ ನಿಷೇಧಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಚಿಂತನೆ

ಬೆಂಗಳೂರು, ಮಾ.20- ಚೈನೀಸ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಬೀದಿ ಬದಿ ಮಾಡುವ ಗೋಬಿ ಮಂಚೂರಿ, ಫ್ರೈಡ್‍ರೈಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ರುಚಿವರ್ಧಕ ಮತ್ತು ಹಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು,

Read more