ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೊಬೈಲ್, ಬಂದಿದ್ದ ಬಟ್ಟೆ ತೊಳಿಯೋ ಸೋಪ್..!

ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಫೆ.13-ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿ ಮಾಡೋಕೆ ಸಮಯವಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿದ್ಯಾವಂತರು ಆನ್‍ಲೈನ್ ಆಡರ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ ಟೋಪಿ ಹಾಕುವ ಕಂಪನಿಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕೋಟೆ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ

Read more